แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ตะวันตกดินของชายฝั่งมะทะมะ
ที่อยู่ชายฝั่งมะทะมะ:อุซุโนะ, บุนโกะทะคะดะ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมท่องเที่ยวเมืองบุนโกะทะคะดะ
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสถานที่สามารถเห็นพระอาทิตย์ยามเย็นจมลงไปในเส้นขอบฟ้าเพียงแห่งเดียวของจังหวัดโออิตะ ได้รับเลือกให้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามหนึ่งใน “100 พระอาทิตย์ยามเย็นของญี่ปุ่น”
ในช่วงที่น้ำลดมากที่สุด น้ำทะเลจะไม่หายไปหมด แต่ยังคงเหลือน้ำอยู่เล็กน้อย ทำให้กลายเป็นโคลนชายฝั่ง ที่สามารถถ่ายภาพเสมือนภาพลวงตาได้ ทั้งโคลนชายฝั่งน้ำตื้นและพระอาทิตย์ยามเย็นที่ส่องแสงเหลืองทองทอดยาวไปบนผิวน้ำเป็นจุดดึงดูดให้ช่างภาพและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม

บริเวณใกล้เคียง