แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
ที่ราบสูงคุจู
ที่อยู่3987 คุจูมาจิ,โออะซะ-คุจู,ทะเคะดะจังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสำนักงานสาขาคุจู เมืองทะเคะดะ , แผนกอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

ที่ราบสูงคุจูมีภูมิทัศน์สีเขียวกว้างขวางอยู่เบื้องหน้า ตั้งอยู่ในมุมหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอะโซะคุจู มีพันธุ์พืชที่หายากจำนวนมากเติบโตอยู่ในทุ่งหญ้านี้ จากการ “ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้แทะเล็ม” และ “การเผาหญ้า” ที่ผ่านมาหลายร้อยปี และหนึ่งใน “การเผาหญ้า” ได้รับเลือกให้เป็น “100 ทัศนียภาพที่ดีที่สุด” ของกระทรวงสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็น “กลิ่นหอมของการเผาหญ้า ทุ่งหญ้าสี่ฤดูคุจู”

บริเวณใกล้เคียง