แหล่งท่องเที่ยว

ปิดการค้นหา
เบปปุจิโกะคุเมะกุริ
ที่อยู่559-1 คันนะวะ,เบปปุ,จังหวัดโออิตะ
ติดต่อสอบถามสมาคมเบปปุจิโกะคุ
0977-66-1577
LINEで送る

ข้อความแนะนำ

เบปปุ จิโกะคุ เมกุริเป็นการวนรอบจิโกะคุทั้งหมด 8 แห่ง โดยในแต่ละแห่งมีทั้งก๊าซของต้นกำเนิดน้ำพุและน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน โดยเฉพาะอุมิจิโกะคุ จิโนะอิเคะจิโกะคุ ทะซึมะกิจิโกะคุ และชิระอิเคะจิโกะคุ ที่ได้รับการชื่นชมถึงสีและรูปลักษณ์ที่น่าประทับใจ ทำให้ได้รับการรับรองให้เป็นทัศนียภาพที่งดงามของประเทศญี่ปุ่น

บริเวณใกล้เคียง