ข้อมูลแต่ละฤดูกาล

[จังหวัด โอะอิทะ] เกี่ยวกับ "ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าหลายภาษาที่วางจังหวัดโอะนเซะน"

2023, 04, 06

ที่จังหวัด โอะอิทะ กำลังขยายบริการของ "ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า หลายภาษา ที่วางจังหวัดโอะนเซะน" ที่สามารถใช้ได้ที่โรงแรมแบบญี่ปุ่นหรือร้านค้าปลีก (นอกจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่) ให้ใหญ่ขึ้นอยู่
เริ่มลงทะเบียนหน่วยงานทางการแพทย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ได้แล้ว และถูกใช้ประโยชน์ในฐานะการช่วยเหลือบริการ เวลาที่ทำการมาที่ร้านหรือสถาบันหน้าพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ เดือนเมษายนปีพ.ศ. 2564 บริการล่ามในภาษา 19 สามารถใช้ได้