แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

คอร์สตระเวนบ่อนรก และคอร์สเจาะลึกบริเวณใกล้เคียง
ระยะเวลา : ประมาณ 3 ชั่วโมง
วิธีเดินทางไปเบปปุ
จากสถานีฮากาตะ
รถไฟ (ด่วนพิเศษ) ประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที
จากสนามบินฟุกุโอกะ
รถบัสด่วน ประมาณ 2 ชั่วโมง
วิธีเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ
จากสถานีเบปปุ
รถบัสธรรมดาJR
เริ่ม!!
สถานีเบปปุ
รถบัสธรรมดา ประมาณ25นาที

1เบปปุ จิโกกุ เมกุริ(Hell Tour)

ทัวร์บ่อนรกทั้งแปดที่ไอน้ำพวยพุ่งตลอดเวลา

 • ป้ายรถบัส : "สถานีเบปปุ" → "คันนาวะ"
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 2 ชั่วโมง
เดิน ประมาณ5นาที

2จิโกะกุมุชิโคโบ คันนาวะ

อิ่มอร่อยมื้อกลางวันด้วยเมนูอาหารนึ่งไอความร้อนจากออนเซ็น และเดินเทียวในเขตคันนาวะ

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง

คอร์ส A

เดินทางสู่เบปปุฮัตโตะ
เริ่ม!!
ป้ายรถบัสในคันนาวะ
รถบัสธรรมดา ประมาณ15นาที

3เมียวจิน ยุโนะซาโตะ

 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → "จิโซยุมาเอะ"
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 1ชั่วโมง -1 ชั่วโมงครึ่ง
หรือ

4บ่ออบทรายร้อนเบปปุไคเซ็น สุนะยุ

 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → "โระคุชูเอ็น เบปปุไคเซ็นสุนะยุมาเอะ"
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 1 ชั่วโมง -1ชั่วโมงครึ่ง
หรือ

5ทาเคกาวะออนเซ็น

 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → "คิตะฮามะบัสเซ็นเตอร์"
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : เฉพาะทัศนศึกษา 15 นาที
 • แช่ออนเซ็น : 1 ชั่วโมง
เดินทางสู่สถานีเบปปุ

คอร์ส B

เริ่ม!!
ป้ายรถบัสในคันนาวะ
รถบัสธรรมดา ประมาณ30นาที

6พิพิธสัตว์น้ำโออิตะมารีนเพลส "อุมิทามาโกะ"

 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → เปลี่ยนรถที่ "เบปปุโคซือเซ็นเตอร์" → "ทาคาซาคิยามะ"
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 1 ชั่วโมง -1ชั่วโมงครึ่ง
หรือ

7สวนสัตว์ธรรมชาติทะคะซะคิยะมะ

 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → เปลี่ยนรถที่ "เบปปุโคซือเซ็นเตอร์" → "ทาคาซาคิยามะ"
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : 45 นาที
เดินทางสู่สถานีเบปปุ

คอร์ส C

เริ่ม!!
ป้ายรถบัสในคันนาวะ
รถบัสธรรมดา ประมาณ30นาที

8สวนสัตว์เปิดคิวชู แอฟริกันซาฟารี

 • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : 2 ชั่วโมง
 • ป้ายรถบัส : "คันนาวะ" → "ซาฟารี"
เดินทางสู่สถานีเบปปุ