แนะนำเส้นทางท่องเที่ยว

ทัวร์เที่ยวชมธรรมชาติ ทิวทัศน์ ยาบะเค (เริ่มต้นที่โออิตะ เบปปุ นากาทสึ)
ระยะเวลา : ประมาณ8ชั่วโมง
เริ่ม!!
สถานีเบปปุ
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ70นาที

1อดีตเรือนฟุคุซาวะ ยุคิจิ

เรือนซึ่งฟุคุซาวะ ยุคิจิผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเคโอ และเจ้าของใบหน้าบนธนบัตร 10,000 เยนเคยอาศัยอยู่

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 30 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ25นาที

2อุโมงค์อาโอโนะ

อุโมงค์คูเมืองสร้างขุดด้วยแรงงานคน ซึงยังคงหลงเหลือสภาพเดิมให้เห็น

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 20 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ8นาที

3วัดระคัง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนากัทสึ ที่ตั้งสูงสง่าเสียดฟ้า

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 30 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ23นาที

4ทะเลสาบเขื่อนยาบะเค

สถานที่สำหรับเพลิดเพลินกับกีฬาสกีน้ำ

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ชมจากบนรถ
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ15นาที

5ชินยาบะเค

ดื่มด่ำกับทัศนียภาพยามใบไม้เปลี่ยนสี และสีเขียวขจีของต้นฤดูร้อนที่แต่งแต้มขุนผา

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 20 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ55นาที

6พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับพันธุ์ไม้ดอกท่ามกลางอุทยานประวัติศาสตร์

  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเที่ยวชม : ประมาณ 40 นาที
รถบัสวนรอบสถานที่ท่องเที่ยว หรือรถยนต์เช่า ประมาณ55นาที
สถานีเบปปุ